Ján Pernecký

Founder of Subdigital & rese arch (SK)

Ján Pernecký je zakladateľom nezávislej platformy rese arch, ktorá podporuje a vyučuje koncepčné a generatívne prístupy v architektúre a je zakladajúcim partnerom kreatívneho štúdia Subdigital. Študoval architektúru v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Vysokú školu výtvarných umení, Bratislava, Excessive III / Die Angewandte, Viedeň a Arkitekturskolan KTH, Štokholm.

Vyučoval architektúru, kreatívne programovanie a robotickú fabrikáciu na univerzitách na Slovensku, v Česku, Poľsku, Taliansku a nezávisle v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, Poľsku a Taliansku. So svojimi kolegami realizuje nezávislý výskum teórie digitálnej architektúry (genetické algoritmy, generatívny dizajn, dizajn podľa správania) a prednášky na súkromných podujatiach a univerzitách (Fakulta architektúry, STU, SK; Vysoká škola výtvarných umení, SK; Filozofická fakulta TUKE, SK, Filozofická fakulta VUT, CZ, UTB, CZ, IaAC, ES). Bol autorom a kurátorom Asking Architecture - slovenského a českého národného pavilónu na 13. výstave architektúry Biennale di Venezia. http://info.rese-arch.org

http://sub.digital