Cod.Act (CH)|Interactive installations

Interactive installations (CH)

Pod značkou Cod.Act André a Michel Décosterd kombinujú svoje know-how. Prvý z nich je hudobník, skladateľ a zvukový plastik, druhý architekt a plastik. Spoločne rozvíjajú umelecké produkcie, ako sú predstavenia a interaktívne inštalácie. Základom ich práce je reflexia zvuku a pohybu a ich možnej interakcie. Zariadenia vytvorené Cod.Act transformujú fyzický pohyb do zvukových javov. Na Sensorium Festivale Cod.Act predstaví svoju fenomenálnu inštaláciu πTon. Je to nadrozmerné elastické teleso, ktoré reaguje a pohybuje sa podľa zvukov v miestnosti. Ide o nezvyčajnú zvukovú inštaláciu; predstavujúcu novú etapu výskumu Cod.Act o plastickej a zvukovej organickosti. Je výsledkom experimentu o vzťahu medzi skreslením elastickej štruktúry a syntézou ľudského hlasu v reálnom čase.

Codact.ch