Sensorium Night Special:

EVERYWHEN / Ferienčíková, Júdová, Timpau

Piatok 6. júna 2019 v A4 na Karpatskej.

Medzinárodný kolektív uvádza autorskú hudbu, pohyb a originálnú 3D animáciu v intermediálnej performancií o neustálej rotácií dejín. Everywhen krúži okolo dvojitej roviny života – osobnej a politickej. Stavia do ostrého kontrastu obraz láskyplného, jemného a dobrotivého osobného života a realitu spoločenského zapojenia jedinca, ktorá môže často byť zlovestná, nenávistná a pomstychtivá. Ako prezentujeme svoje politické postoje svojim najbližším?