Sissel Marie Tonn

Multimedia artist (NL)

Sissel je multimediálnou umelkyňou. Jej diela sa zameriavajú na upútanie zmyslovej a percepčnej pozornosti diváka v prostrediach, ktoré prechádzajú zmenami. Vo verejných diskusiách o sebe tvrdí, že hľadá poznatky v rôznych oblastiach a disciplínach a zistené výsledky nám sprístupňuje priblížením cez menšie zážitkové udalosti. Sissel často uvažuje o dielach ako o "nástrojoch", ktoré spochybňujú predkonfigurované spôsoby pozornosti, a objasňuje recipročný vzťah medzi telom a prostredím, ktoré nás obklopuje. Snaží sa stimulovať prirodzenú plasticitu nášho organizmu a spochybňovať, ako diela, vedomosti a priestor, ktorý tvoríme okolo seba, spoločne formujú naše vnímanie.

sisselmarietonn.com/