pETER Purg

Education in Digital Arts & Culture (SL)

pETER Purg currently leads the New Media module in the Digital//Media Arts and Practices graduate//postgraduate programme at the School of Arts, University of Nova Gorica (AU UNG), where he acts as Associate Professor, projects coordinator as well as expert, evaluator and curator across realms of digital culture and media. Having obtained a PhD in media art, communication science and literature from the University of Erfurt (Germany), his scientific inquiries now include media arts pedagogy, interdisciplinary collaboration, media ecology and community art. His artistic interests range from (lecture) performances and intermedia installations to public-space interventions as well as participatory creative processes.

pETER Purg momentálne vedie graduálny a postrgraduálny program New Media module in the Digital//Media Arts and Practice na Univerzite Nova Gorica (AU UNG), kde pôsobí ako Docent, koordinátor projektov, expert, porotca a kurátor naprieč oblasťami digitálnej kultúry a médií. Po získaní titulu PhD v oblasti mediálneho umenia, komunikačnej vedy a literatúry na univerzite v Erfurte (Nemecko), jeho vedecké otázky zahŕňajú mediálnu výchovu, interdisciplinárnu spoluprácu, mediálnu ekológiu a komunitné umenie. Jeho umelecké záujmy siahajú od (prednáškových) vystúpení až po intermediálne inštalácie, či verejno-priestorové intervencie, ako aj participatívne tvorivé procesy.

Module in Art, Science and Technology

Participatory Art for Invisible Communities (PAIC)