Mónica Rikić

Interactive Installations (ES)

Mónica Rikić je novomediálna umelekyňa a kreatívna kóderka z Barcelony. Svoju prax zameriava na programovanie, elektroniku a nedigitálne objekty pre vytváranie interaktívnych projektov, ktoré sú často zamýšľané ako experimentálne hry, ktorých cieľom je siahnuť za rámec hry samotnej. Jej záujem spočíva v sociálnom vplyve technológií, spolunažívaní človeka a stroja a v opätovnom osvojení si technologických systémov a zariadení, ich manipulácii a prehodnotení cez umenie. Od vzdelávacích prístupov až po sociologické experimenty, Mónica navrhuje nové spôsoby myslenia a interakcie s digitálnym prostredím, ktoré nás obklopuje.

Zúčastnila sa na rôznych festivaloch ako Ars Electronica, Japan Media Arts Festival, Festival FILE alebo Sónar av rezidencii TAG Montreal, QUTThe Cube (Brisbane) a Ars Electronica Futurelab. V súčasnosti pracuje na výskumnom projekte o robotoch, AI a sociálnych interakciách vďaka grantu Leonardo od Nadácie BBVA.

[www.monicarikic.com] (http://monicarikic.com)