Matthew Plummer Fernandez (UK)|Algorithmic art

Algorithmic art (UK)

Matthew Plummer Fernandez je britsko-kolumbijský umelec, tvoriaci sochy, softvér, online intervencie a inštalácie, často aj ich prepojenia. Produkuje a reflektuje v súvislosti so súčasnými sociálnymi a výpočtovými prepleteniami a konfiguráciami. Je absolventom Royal College of Art, 2009 a držiteľom doktorátu z Goldsmiths, University of London. Je iniciátorom populárneho blogu Algopop o algoritmoch v každodennom živote. Jeho práca bola rozsiahlo prezentovaná, vrátane sólových vystúpení v iMal v spolupráci s JODI a Nome Gallery v Berlíne. Jeho diela boli zakúpené centrom Pompidou v Paríži, a objednané V & A v Londýne. V súčasnosti ho zastupuje Nome Gallery a je rezidentom v Somerset House Studios. Sensorium Festival odprezentuje výber prác Matthew Plummer Fernandeza na sólovej výstave pod názvom Rozšírené autorstvo 10.4. - 8.6.2019 v galérií Satelit, Bratislava. Umelca môžete stretnúť priamo na vernisáži 10.4.2019 o 18:00.

Festival Sensorium oslovil dizajnéra a umelca Matthewa Plummera Fernandeza, aby svoju tvorbu a výskum prezentoval v priestoroch galérie Satelit.

Autorov súčasný výskum sa prekrýva s ústrednou témou aktuálneho ročníka festivalu Sensorium „Rozšírená myseľ“, čo sa odrazilo aj na koncepcii výstavy. Plummer Fernandez sa v dizertačnom výskume i v umeleckej tvorbe zaoberá prepojením dnešného človeka so softvérovou automatizáciou.

Stredobodom výskumu Plummera Fernandeza je autorstvo pod vplyvom výpočtovej techniky a automatizovaného (znovu)skladania. Táto výstava prezentuje jeho prácu v kontexte rozšírenia ako tvorivého princípu, a zároveň odhaľuje nové podoby autorstva, ktoré prináša súčasné umenie tvorené s pomocou počítača.

Tieto metódy sa odrážajú v samotnej koncepcii výstavy tak, že umelec použil na usporiadanie jednotlivých exponátov v priestore galérie algoritmus.

plummerfernandez.com
Info o výstave