Adrien Kaeser

écal (CH)

Adrien Kaeser sa narodil v roku 1994 v Wallis, kde nastúpil na grafický dizajn v Edhea. Svoju prípravu potom ukončil na bakalárskom odbore Mediálny a interakčný dizajn v Ecal. Autor je rýchlo fascinovaný všetkými formami vyjadrovania a výskumu v hudobnom svete a najmä modulmi zvukovej tvorby. Počas prípravy v Ecal vyvinie niekoľko kreatívnych rozhraní využívajúcich klimatické údaje, aby navrhol nový spôsob skladania hudby s jeho prostredím.