Jonathan Reus

Creative technology (NL)

Jonathan Reus je holandsko-americký umelec pracujúci so zvukom a výskumník v oblasti umenia a technológií. Jonathan pracuje prostredníctvom rozšírených foriem hudobného spracovania, inštrumentácie, nástrojov a matematických reprezentácií ako umeleckých foriem. Jeho prax je interdisciplinárna a založená na výskume, zahŕňajúca otvorené a iteračné procesy spolupráce s výskumníkmi z rôznych oblastí umenia, vedy a humanitných vied. Jeho práca je zvyčajne inšpirovaná fascináciou z imanentnej poetiky matematicko-logistických štruktúr a záujmom o prežívané praktiky, ktoré čelia reprezentatívnym schopnostiam týchto štruktúr.

Jonathan je spoluzakladateľ iniciatívy Instrument Inventors Initiative a Platform for Thought in Motion v Haagu. Kurátoroval programy na STEIM (Amsterdam) a Transmediale Festival (Berlín) a od roku 2015 spolukurátoruje The Reading Room v Stroom Den Haag. Jonathan spolupracoval na založení bakalárskeho štúdia digitálnych médií na Inštitúte pre kultúru a estetiku digitálnych médií na univerzite v Leuphane, za ktorý získal cenu za interdisciplinárnu prácu v oblasti umenia a humanitných predmetov.

jonathanreus.com