Elliot Woods

(KOR)

Študoval na fakulte fyziky a astronómie a v roku 2009 začal s umeleckými aktivitami založením štúdia Kimchi a Chips, kde v súčasnosti experimentuje s alternatívnymi vzťahmi medzi obrazmi a realitou. Podieľa sa na koncepčnom a technickom riešení projektov a rozvíja techniky počítačového videnia, strojového učenia a robotiky. Jeho diela odhaľujú implicitnú povahu systémov, ktoré divákom odkrývajú zážitky spojené s prírodou a realitu. Vytvoril veľkoplošné svetelné inštalácie, ktoré vykresľujú plávajúce obrazy slnka zo slnečného svetla, alebo mesiace zo 600 kalibrovaných projektorových lúčov. Elliot je prispievateľom openFrameworks a VVVV kreatívnym kódovacím platformám a vydal viac ako 100 open source knižníc na GitHube.

kimchiandchips.com