Danica Pišteková

Woven (SK)

Danica sa ocitá medzi textilom a architektúrou, jemným a tvrdým, pominuteľnou a večnou. Študovala architektúru na Vysokej škole výtvarných umení (AFAD) v Bratislave, kde sa zaujímala o problémy týkajúce sa tela, mäkkej architektúry a vzťahu medzi odevom a priestorom. Pokračovala v doktorandskom výskume v tejto oblasti, zatiaľ čo v roku 2016 bola súčasťou CITA (Centrum pre informačné technológie a architektúru v Kodani), kde obohatila svoj výskum digitálnymi prístupmi.

V súčasnosti je súčasťou architektonického štúdia Woven, vyučuje na VŠVU, vystavuje svoju prácu na Slovensku aj v zahraničí a pokračuje vo výskume prototypovaním objektov a publikovaním štúdií a textov.

instagram

danicapistekova.com

woven.sk