Ali Eslami

Virtual Embodiment (IR)

Ali Eslami je VR Umelec a praktik pochádzajúci z Iránu. (nar. 1991) Pracuje s technológiou virtuálnej reality od roku 2014. Vyvýja a dizajnuje interaktívne VR zážitky, ktorými zároveň skúma a objavuje nové cesty v tomto rozvíjajucom sa médiu. Viac ako to, predstavte si a vytvorte možné budúcnosti prostredníctvom špekulatívneho návrhu virtuálneho priestoru, času a tiel. Jeho realita sa rozprestiera medzi fikciou a literatúrou faktu, aby odrážala jeho praktický výskum vo VR.

ALLLESSS.com

FalseMirror.net

twitter