Plug Your Nose and Try to Hum

Martina Menegon

"plug your nose and try to hum" je inštalácia vo virtuálnej realite rakúskej umelkyne Martina Menegon, v ktorej je užívateľ obklopený plávajúcimi miniatúrnymi telami, ktoré môže zasiahnuť, schmatnúť, natiahnuť a pohadzovať naokolo. Pomocou ovládačov, ktoré fungujú aj ako svetelné zdroje, je možné voľne interagovať s 3D naskenovaným telom umelkyne, ktoré sa náhodne nachádza v scéne a pohmkáva v rôznych frekvenciách. Tieto virtuálne telá polemizujú so synteticou telesnosťou, ktorá vyvoláva pocit "nepoznania" tým, že maže hranicu medzi reálnym a virtuálnym a medzi telom a dátami. Sú to vnímateľné digitálne reprezentácie, niečo, čo je aj napriek svojej virtuálnej povahe vnímateľné cez zmysly.

martinamenegon.com