Phase In, Phase Out

Ejtech

Zvuk ako informačný zdroj je opísaný z hľadiska zvukových atribútov, ako je napríklad zafarbenie, tón, výšku tónu, trvanie, hlasitosť. Tieto charakteristiky sa analyzujú a dávajú význam pre poskytovanie hudobného významu. Zvuk ale nie je len o dedukovanom význame. Ide o spoločnú fyzickú energiu. Zvuk ako vibračná sila spája ľudské telá a hmotu na materiálnej úrovni prostredníctvom fyzickej rezonancie. Ľudské bytosti vnímajú zvuk buď keď je počuť vstupom do ušného kanála, alebo keď je telesne skúsený. Rozoznanie týchto akustických vĺn tak závisí na našom tele.

Phase In, Phase Out je výsledkom umeleckej štúdie o crossmodále, ktorá využíva zvuk, textílie a priestor ako zjednotené médium. Rozšírením textilu do viackanálového elektroakustického prevodníka EJTECH dielo skúma „alogogénne“ vlastnosti zvuku prostredníctvom jedinečného textilu, a to pomocou kúskou zvukov alebo „elektronických básní“, ktoré sú špeciálne napísané a vykonávané na čisto textilnom systéme.

ejtech.cc