The Inflovable Machine

Monica Rikić

Toto interaktívne umelecké dielo je založené na koncepte lásky a predstavuje jej tri etapy skúmané Helenou Fisherovou: žiadostivosť, romantická láska a pripútanosť. Tento koncept je reprezentovaný zvukovým výstupom a interakciou so strojom.

Táto inštalácia bola vytvoren na špeciálnu objednávku ** festivalmi Sensorium a [Silbersalz] (www.silbersalz-festival.com).

[Www.monicarikic.com] (http://monicarikic.com)