Generative Design Process

Matej Dubiš

Vznik inšpirovala príroda a umožnila technológia. Generatívny dizajn je príkladom toho, ako je možné znásobiť tradičnú ľudskú kreativitu možnosťami, ktoré prinášajú moderné výpočtové systémy.
Projekt trojrozmernej tlače volantu sa zameriava na prieskum a názornú ukážku možností na rôzne generatívne metódy použité na dizajn konkrétneho výrobku, teda volantu. Požiadavkou bolo použitie trojrozmernej tlače z hybridných materiálov, ktoré možno použiť v masovej výrobe personalizovaných výrobkov. Projekt vznikol ako súčasť doktorandského štúdia na Ústave dizajnu na Fakulte architektúry v Bratislave.
Projekt podporila inštitúcia Future Center Europe, Volkswagen Group.
Objekty boli vytvorené prevažne v jazyku Grasshopper, s rozšíreniami ako Millipede, Anemone a Cocoon.