Dyne Modular System

Luca Kasper

Dyne je modulárny syntezátor s haptickým rozhraním. Namiesto toho, aby boli jednotlivé nástroje ovládané jemnými nastaveniami a hodnotami, mäkký povrch každého nástroja zmení naše ruky a silu, ktorú aplikujeme na zvuk. Kým modulárne syntetizátory majú zvyčajne potenciometre a prepínače, hudobný zážitok Dyne sa točí okolo pohybov a obmedzení nášho tela. Dáva nám nový spôsob, ako pristupovať k zvukovej syntéze, ktorá osciluje medzi naším haptickým vnímaním systému a jeho vlastnou citlivosťou.

Vytvoril Luca Kasper

Inštaláciu si an festivale odškúšaš vďaka [Écal] (https://www.ecal.ch).