Budúcnosť virtuálnej reality v umení

Diskusia


Sobota 8 jún 17.00 – 18.00

City Stage

Verejné podujatie


Hostia:
András Szabó – zakladateľ Random Error Studio a projektu Code and Soda pôsobiaci v Budapešti,
Ágnes Karolina Bakk – spoluzakladateľka Random Error Studio a zakladateľka Zip-Scene Conference o analģových a digitálnych imerzívnych prostrediach,
Ali Eslami - VR umelec a výskumník z Iránu
Boris Vitázek aka Stix – slovenský novomediálny umelec a dizajnér


https://randomerror.studio/
http://alllesss.com/
https://borisvitazek.com/