O nás

Rozšírená myseľ

Často sa nám zdá, že technický pokrok je poháňaný akousi objektívnou silou, že je pevne daný a nezávislý od našich osobných potrieb, myšlienok a túžob po zmysluplnom vyjadrení. Festival Sensorium vyvracia pasívnu predstavu o tom, že technológia „sa nám deje“. Veríme, že tvorivá činnosť môže aktívne prispieť k budúcnosti, ktorá bude vystavaná okolo ľudských hodnôt, prejavov a schopností.

Umelci, dizajnéri a inžinieri, ktorí sa podieľali na relatívne krátkej histórii výpočtovej techniky, sledovali veľmi rôznorodé ciele. Prvé elektronické systémy slúžili najmä na urýchlenie a automatizáciu mechanických výpočtov, no už od počiatku sa pre ne našlo aj kreatívne využitie. Už v období zrodu výpočtovej techniky anglická matematička a spisovateľka Ada Lovelace predvídala jej tvorivý potenciál v hudbe a v poézií.

V prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia sa zrodila strhujúca predstava o výpočtovej technike, ktorá je nadstavbou ľudského myslenia a vyjadrovania. Douglas Engelbart považoval počítače za interaktívne nástroje, ktoré môžu rozšíriť našu intelektuálnu kapacitu a pomôcť nám kolektívne riešiť najkomplikovanejšie problémy planéty. O pár desiatok rokov neskôr jeho model „rozšíreného ľudského intelektu“ neprestáva inšpirovať výskumníkov a podnikateľov na celom svete. Vychádza z neho viacero kľúčových myšlienok, na ktorých sú postavené moderné počítačové systémy. Do akej miery však naša čoraz technokratickejšia spoločnosť jeho víziu prijíma?

Sensorium 2019 si zvolilo tému „Rozšírená myseľ“ za optiku, ktorou skúma, ako umelci, dizajnéri a technológovia narábajú s pojmom rozšírenia ako tvorivého princípu. Aké silné a slabé stránky neodmysliteľne súvisia s procesom rozšírenia? Sú naše výtvory nevyhnutne zamerané na človeka, ak je ich východiskom vylepšenie ľudských schopností? Aké ďalšie prostriedky, procesy a vzťahy môžu z tohto prístupu vyťažiť? A čím ich dokážeme rozšíriť?

Tohtoročný program je bohatší a pestrejší než kedykoľvek predtým. Trvanie konferencie sme predĺžili na jeden a pol dňa. S veľkým potešením pokračujeme aj vo vzdelávacích aktivitách, medzi ktoré patria napríklad workshopy o novovznikajúcich technológiách a štvordňové laboratórium rozšírenej pozornosti. Veľmi sa tešíme z našich nových aktivít – z verejných diskusií, predstavení a výstav – ktoré sa budú konať na rôznych miestach Bratislavy. Pozývame vás, aby ste sa pridali na našu výpravu a svojou prítomnosťou rozšírili možnosti tohto ročníka festivalu!

O festivale Sensorium

Sensorium je festival pozostávajúci z konferencie, workshopov a živého programu v oblastiach, v ktorých umenie, dizajn a performance využíva výpočtovú techniku a nové technológie.

Nechajte sa vtiahnuť do sveta dynamických a interaktívnych inštalácií, grafík, AI, vizualizácií dát, virtuálnej reality aj generatívneho dizajnu a architektúry.

Medzinárodne uznávaní umelci a dizajnéri sa stretnú v Bratislave, aby odprezentovali svoje projekty, procesy a inovatívne myšlienky. Podujatie je priestorom pre edukáciu, inšpiráciu a konverzáciu.

Sensorium spolupracuje s medzinárodnými festivalmi a organizáciami ako TodaysArt a Instrument Inventors Initiative v Holandsku, Choreographic Coding Labs and HOLO magazine.

Festival prezentuje revolučné umelecké diela využívajúce nové technológie, no predovšetkým možnosť stretnúť sa a spojiť sa s inovatívnymi umelcami a dizajnérmi.

Cieľom podujatia je poskytnúť tvorcom priestor pre prezentáciu svojej práce a zároveň ich motivovať k rozhovorom o budúcnosti, myšlienkach a víziách, ktoré prepájajú umenie a technológie.

Veríme, že program vás fascinuje.